Leren voor/over nieuwe toekomstgeoriënteerde beroepen

Oriëntatiefase op aanpak en concretisering binnen de hybride leeromgeving Uden

Samen met de maakplaats willen we vanuit de HLO een netwerk opzetten van bedrijven en organisaties, die van elkaar willen leren over de beroepen van de toekomst.  

Het gaat dan om:

  • Beroepen die ontstaan door versterking van de circulaire economie; andere logistieke processen, anders verpakken, hergebruik, CO2 neutraal ondernemen.
  •  ‘Groene’ banen die duurzaamheid op allerlei vlakken aanpakken

Maakplaats gebruikt in Uden drie onderleggers:

  • De Global Goals
  • Circulaire economie
  • De 7 werelden van techniek van JetNet (bij promotie/communicatie naar jongeren relevant)

Bestaande verbindingen kunnen benut worden:

  • HAN, met docenten/studentonderzoekers van de minor circulaire economie van de HAN. Zij willen een bijdrage leveren aan samenwerkende bedrijven op het terrein van circulariteit en duurzaamheid.

Hoe kunnen we voorlopers en kennisdragers op dit terrein in het Udense bedrijfsleven erbij betrekken?  En aanjagers die de bewustwording binnen het eigen bedrijf en in het netwerk op dit terrein op gang brengen.

Wil je meedoen met deze verkenning en concretisering in het Udense? Meld je nu aan.