Nieuwe partner van Eigen Wijzer

In het Eigen Wijzer Journaal van 1 juli trapte Jeroen van Dam van VOVU Metaalbewerking af. VOVU wil een nieuwe koers gaan varen op het gebied van leren en ontwikkelen en wil hiermee stappen gaan zetten. Hoe heeft Jeroen dit thema opgepakt?

Vanuit de directie is de wens uitgesproken om meer nieuwe (hoogwaardige) klanten aan te trekken. Bij voorkeur uit de auto- en vliegtuigindustrie. Hiervoor zal men certificeringen moeten halen waar men op dit moment mee bezig is en hopen dit einde dit jaar af te kunnen ronden. De interne kennis binnen VOVU wordt hiermee vergroot.

Daarnaast liet Jeroen nog een mooi voorbeeld zien van hoe je als bedrijf een lerende organisatie kunt worden. Immers vaak kijkt men achteraf naar zaken als performance, kwaliteit en kosten. Maar beter is het om te kijken naar het plan en vóóraf te kijken naar hoe je de drie bovengenoemde zaken kunt optimaliseren.

Jeroen gaf aan enthousiast te zijn over de bestaande kennis & expertise die er is bij de aangesloten partners van Eigen Wijzer Maashorst en om die reden sluiten VOVU Metaalbewerking zich graag aan bij ons platform om kennis met andere organisaties te delen.