Onze visie & missie

Onze visie

Alleen ga je snel, samen kom je verder!

Stichting Eigen Wijzer Maashorst houdt zich bezig met talentontwikkeling en de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. We zorgen ervoor dat studenten en bedrijven elkaar ontmoeten in een andere setting, en leren van elkaar door te werken aan vraagstukken van bedrijven of maatschappelijke vraagstukken. We stimuleren leren in de praktijk en door middel van nieuwe, uitdagende vormen.

Eigen Wijzer Maashorst draagt op deze manier bij aan:

  • ontwikkeling van de leercultuur bij bedrijven
  • talentontwikkeling, van student tot medewerker
  • optimale ontwikkeling en binding van bestaande en nieuwe medewerkers.
  • de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven

Samen leiden we zowel studenten als medewerkers op in een werkomgeving, waarbij we gebruik maken van de kennis en kunde van medewerkers van het bedrijf, afgestemd op de daadwerkelijke opleidingsbehoefte van het bedrijfsleven. Voor en door werkgevers, samen met de onderwijsinstellingen en de overheid. Dat maakt Eigen Wijzer Maashorst een perfecte combinatie tussen werken en leren. Alleen ga je snel, samen kom je verder.


Onze missie

Toekomstige en huidige werknemers 

Stichting Eigen Wijzer Maashorst heeft als missie om de leercultuur in de gemeente Maashorst (tot 1 januari 2022 Uden & Landerd) te bevorderen. We willen van de gemeente Maashorst een slimme, innovatieve gemeente maken, met een goede balans op de arbeidsmarkt. Ofwel waar voldoende en goed opgeleid personeel aanwezig is voor het bedrijfsleven nu en in de toekomst. Dat doen we door nieuw talent aan te trekken, te ontwikkelen en het behouden voor de bedrijven van onze gemeente. Daarnaast bevorderen we de samenwerking tussen lokaal bedrijfsleven en onderwijs. Samen met hen ontwikkelen we projecten om de snelle veranderingen op de arbeidsmarkt als gevolg van de digitale, energie- en klimaattransitie, te kunnen bijhouden.

Zo leveren wij een bijdrage aan een beter resultaat voor de lokale bedrijven. Gemeente Maashorst en omgeving blijft zo een aantrekkelijke vestigingslocatie voor bedrijven, met aantrekkingskracht voor jonge mensen om hier te wonen en werken.