Onze missie & visie

Onze missie

De lerende stad Maashorst

Stichting Eigen Wijzer Maashorst heeft als missie om de leercultuur in de gemeente Maashorst te bevorderen. We willen van de gemeente Maashorst een slimme, innovatieve gemeente maken, met een goede balans op de arbeidsmarkt. Ofwel waar voldoende en goed opgeleid personeel aanwezig is voor het bedrijfsleven nu en in de toekomst. Dat doen we door nieuw talent aan te trekken, te ontwikkelen en het behouden voor de bedrijven van onze gemeente. Daarnaast bevorderen we de samenwerking tussen lokaal bedrijfsleven en onderwijs. Samen met hen ontwikkelen we projecten om de snelle veranderingen op de arbeidsmarkt als gevolg van de digitale, energie- en klimaattransitie, te kunnen bijhouden.

Onze visie

Alleen ga je snel, samen kom je verder!

De sleutel voor een arbeidsmarkt in balans is: samenwerken. De arbeidsmarkt en de maatschappij veranderen in een steeds sneller tempo door technologische ontwikkelingen en de klimaat- en energietransitie. Deze ontwikkelingen zijn alleen niet meer bij te benen. We moeten daarvoor onszelf een leven lang blijven ontwikkelen. Of we nu student, medewerker, docent of ondernemer zijn.

Eigen Wijzer Maashorst ontwikkelt de community waar we elkaar inspireren en van elkaar leren. Niet alleen ondernemers onderling maar samen met het onderwijs.

Stichting Eigen Wijzer Maashorst we ontwikkelen groeiprogramma’s voor ondernemers, medewerkers en onderwijs. Om de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven te stimuleren zetten we innovatieve leerconcepten voor leren in de praktijk in. Dat mes snijdt aan meerdere kanten! En deze manier van leren is ook nog eens leuk! Onderwijs en bedrijven ontmoeten elkaar in een andere setting, en leren van elkaar door te werken aan vraagstukken van bedrijven of maatschappelijke vraagstukken. We stimuleren leren in de praktijk en door middel van nieuwe, uitdagende vormen.

Eigen Wijzer Maashorst draagt op deze manier bij aan een betere balans op de lokale arbeidsmarkt door:

  • ontwikkeling van de leercultuur bij bedrijven
  • talentontwikkeling, van student tot medewerker
  • optimale ontwikkeling en binding van bestaande en nieuwe medewerkers.
  • de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven

Zo leveren wij een bijdrage aan een beter resultaat voor de lokale bedrijven. Gemeente Maashorst en omgeving blijft zo een aantrekkelijke vestigingslocatie voor bedrijven, met aantrekkingskracht voor jong en oud om hier te wonen, leren en werken.

Samen leiden we zowel studenten als medewerkers op in een werkomgeving, waarbij we gebruik maken van de kennis en kunde van medewerkers van het bedrijf, afgestemd op de daadwerkelijke opleidingsbehoefte van het bedrijfsleven. Voor en door werkgevers, samen met de onderwijsinstellingen en de overheid. Dat maakt Eigen Wijzer Maashorst een perfecte combinatie tussen werken en leren. Alleen ga je snel, samen kom je verder.