Training Innovatiecoach

Training Innovatiecoach “Samen werken aan een innovatieve en ondernemende cultuur in Maashorst.”

Training innovatiecoach

  • De training doen we bij voorkeur fysiek
  • 2,5 dag, een donderdag ochtend of middag, vrijdag en zaterdag
  • als we 8 deelnemers hebben gaan we gezamenlijk de data plannen in september
  • Na de training krijg je nog een aantal opdrachten met online coaching
  • Succesvol doorlopen van de training levert een open badge innovatiecoach op
  • Je krijgt na de training een toolbox met canvassen en kaarten die je kunt inzetten bij innovatietrajecten voor Eigen Wijzer.
  • Alle canvassen en kaarten digitaal om ook in eigen bedrijf of netwerk te gebruiken voor het innoveren van de leercultuur in Maashorst
  • De methodieken design thinking en Lean Startup zijn zeer divers in te zetten bij diverse typen opdrachten, van duurzame tot sociaal-maatschappelijke vraagstukken
  • De training zal €800,- excl. btw kosten

Wat gaan we doen in de training?

Fase 1 – Opstarten

In deze fase gaan we kijken naar de samenstelling van teams en rollen verdelen. We brengen de uitdaging in kaart en bepalen hoe de deelnemers aan de training verder te werk gaan. Het vraagstuk van de opdrachtgever wordt verscherpt.

Fase 2 – Inzicht krijgen en conceptontwikkelingen

Als de opdracht helemaal helder is, start de fase van een visie op het onderwerp ontwikkelen, en bepalen welke rol deelnemers hierin willen gaan spelen. We brengen in kaart met wie we allemaal te maken krijgen in de context van de opdracht. We kiezen een eerst doelgroep en gaan hiermee in gesprek! Op basis van de inzichten gaan we een eerste concept oplossingsrichting, een waardepropositie uitwerken.

Fase 3 – Testen van het concept en ontwikkelen van de oplossing

De gekozen oplossingsrichting willen we natuurlijk gaan testen. Hiervoor gaan we experimenten bedenken en de oplossing vorm en inhoud geven om dit te toetsen. Zo komen we tot een eerste concept van minimaal product of dienst voor de opdrachtgever.

Fase 4 – Uitwerken mogelijk verdien- of financieringsmodel

Als we “de oplossing” hebben gevonden, brengen we in kaart wat er allemaal voor nodig is om dit succesvol te maken. Daarnaast gaan we aan de slag om een mogelijk verdien- of financieringsmodel te bedenken.

Fase 5 – Overdracht aan de opdrachtgever

De deelnemers sluiten af met een “vlammende” presentatie aan de opdrachtgever! Zij delen opgedane inzichten (waarom zij bepaalde keuzes hebben gemaakt) en dragen het concept over! De opdrachtgever kan nu verder om er echt een nieuw product of dienst van de te maken!

En, enthousiast? Geef je dan op via onderstaand formulier! Bij min. 8 deelnemers gaan we gezamenlijk de data plannen in september.