Pesten op de werkvloer? Doe er iets aan!

Uit onderzoeken blijkt dat er met regelmaat gepest wordt op de werkvloer. Maar liefst 1 op 4 werknemers zegt wel eens gepest te zijn. En nu is het altijd lastig om een definitie te plakken op het woord pesten. Toch is het zo dat een groot aantal werknemers zo erg gepest wordt dat het leidt tot ontevredenheid, stress en uitval. Afgezien van de kosten van een dergelijk traject, is het voor werkgevers alleen al vanwege een tekort aan arbeidskrachten van het hoogste belang om te zorgen voor een prettig werkklimaat, waar het stevige pesten achterwege blijft.

De eerste stap die je als werkgever kunt doen? Het goede voorbeeld geven. En dat geldt niet alleen voor jezelf, maar voor alle leidinggevenden in je bedrijf. Overigens blijkt dat bij bedrijven met een sterk hiërarchische cultuur veel meer wordt gepest.

Misschien dat je iets hebt aan de volgende 5 tips om het pesten tegen te gaan.

  • Geef duidelijk aan dat pesten in jouw bedrijf niet wordt geaccepteerd.
  • Zorg voor een prettig en sociaal werkklimaat. (fouten maken mag, succes is niet zaligmakend)
  • Neem het pesten serieus.
  • Kom in actie als er een melding is.
  • Stel een vertrouwenspersoon aan.