Geannuleerd: Ontbijtsessie Noordoost Brabant Werkt

Wanneer: 2 december 2021
Aanvang: 08:30 uur
Locatie: Uden (specifieke locatie volgt)

Helaas is er in verband met de huidige maatregelen besloten om de ontbijtsessie van 2 december aanstaande te annuleren.

Wanneer er een nieuwe datum gepland staat laten we dit zo snel mogelijk weten.

Aanmelden voor de ontbijtsessie kan door te mailen naar slim@noordoostbrabantwerkt.nl 

Het arbeidsmarktprogramma van de regio Noordoost Brabant (Noordoost-Brabant Werkt) heeft een SLIM-samenwerkingsaanvraag toegekend gekregen en wil hiermee MKB-ondernemers in de regio van dienst zijn. In deze ontbijtbijeenkomst geven we deelnemers informatie over de mogelijkheden van de subsidie voor leren en ontwikkelen voor MKB, gaan we onderling kennis delen op het gebied van leren & ontwikkelen, vullen we een online scan in om te kijken hoe je bedrijf scoort op leren en ontwikkelen en inventariseren we welke bedrijven behoefte hebben aan een vervolgtraject. Onderstaand meer informatie over de subsidie.

Subsidie voor leren en ontwikkelen

Investeren in de leercultuur van je bedrijf of ontwikkeltrajecten voor jouw medewerkers, met subsidie en ondersteuning. Dat kan! Noordoost-Brabant Werkt heeft hiervoor een praktisch programma ontwikkeld, waarin je 50% van de kosten op het gebied van leren en ontwikkelen vergoed krijgt met een maximale subsidie van € 5.000. Bijkomend voordeel is dat de administratie en verantwoording van de subsidie volledig uit handen wordt genomen. En: de eerste 20 aanmeldingen kunnen gebruik maken van een gratis adviestraject ter waarde van € 2.000 waarmee de hulpvraag inzichtelijk wordt gemaakt, gestart wordt met het traject en de vervolgstappen inzichtelijk worden gemaakt.

Voor wie?

Er is een landelijke regeling die voor alle MKB-bedrijven aangevraagd kan worden. Maar speciaal voor MKB-bedrijven in de regio Noordoost-Brabant, is een project gemaakt waarin de subsidie al aangevraagd is en gezorgd wordt voor de verantwoording van de subsidie. Als MKB-bedrijf wordt je dus compleet ontzorgd.

Waarom?

De arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant vindt het heel belangrijk dat organisaties en werknemers zich blijven ontwikkelen. Zo zorgen we er samen voor dat we altijd inzetbaar blijven en mee kunnen bewegen met ontwikkelingen. Onderstaand een 3-tal redenen waarom leren en ontwikkelen in het MKB niet vanzelfsprekend is:

Geen tijd: MKB-ondernemers zijn vaak druk bezig met het runnen van hun bedrijf. Dat brengt mee dat er minder tijd is om te onderzoeken welke ontwikkel- en scholingsmogelijkheden er zijn en welke ingezet kunnen worden.

Geen kennis: Binnen het MKB is onvoldoende kennis over de te volgen scholing en over welke scholing het beste kan worden ingezet. Ondernemers hebben niet altijd het overzicht van grote economische en maatschappelijke trends en de gevolgen van deze trends voor hun bedrijf.

Onvoldoende geld: De investeringen die gedaan moeten worden in het kader van het opzetten en uitvoeren van een leercultuur kunnen best groot zijn, terwijl het risico bestaat dat de investering op korte termijn onvoldoende rendement oplevert voor de MKB-ondernemer.

Met de subsidie en advisering die binnen dit project wordt aangeboden krijgen MKB-ondernemers de mogelijkheid om tegen lage kosten en beperkte tijdsinzet te komen tot een gedragen aanpak op het gebied van leren en ontwikkelen.

Activiteiten

De subsidie biedt ruimte om op veel verschillende manieren in te zetten op leren en ontwikkelen, bijvoorbeeld loopbaanadvies, onderzoek naar behoefte aan scholing in uw bedrijf, een aanpak om uw medewerkers aan te moedigen hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen (bijvoorbeeld een bedrijfsschool) of het opzetten van een praktijkleerplaats binnen uw bedrijf voor (delen van) een mbo-opleiding voor volwassenen.

Praktijkvoorbeeld uit de regio

Wurth Nederland hecht veel waarde aan de duurzame inzetbaarheid van haar werknemers. Met behulp van subsidievouchers van Noordoost Brabant Werkt zijn ze aan de slag gegaan met een nieuwe opzet van ontwikkelgesprekken, waarin zaken als werkgeluk, persoonlijke ambities en competenties besproken worden. Alle leidinggevenden kregen een uitgebreide training over hoe ze dit gesprek met de medewerkers konden voeren. De eerste resultaten zijn erg positief. Uit een intern onderzoek blijkt dat de medewerkers de ontwikkelgesprekken enorm waarderen. Het project wordt daarom ook voorgezet en uitgerold onder alle medewerkers. Een mooi voorbeeld van hoe de regionale subsidievouchers bijdragen aan meer duurzaam inzetbare medewerkers en de leer- en ontwikkelcultuur van Wurth Nederland.

Meer informatie en aanvragen

Via slim@noordoostbrabantwerkt.nl is meer informatie op te vragen en kan direct contact gezocht worden om in aanmerking te komen voor deze subsidie. Ook is meer informatie te vinden op noordoostbrabantwerkt.nl/slim.