Wettelijke veranderingen rondom arbeidsvoorwaarden.

Vanaf augustus zijn er een aantal nieuwe wetten en regels van kracht voor MKB ondernemers. We hebben er een tweetal vermeld die te maken hebben met het arbeidsrecht.

Verplichting voor heldere arbeidsvoorwaarden

Per 1 augustus ben je bij start van het dienstverband verplicht om werknemers schriftelijk te informeren over duur en voorwaarden van de proeftijd, vakantie- en verlofregelingen, de plaats van werkzaamheden, (mogelijk) recht op opleiding, hoe het salaris is opgebouwd en hoe de arbeidsovereenkomst wordt onttrokken. Kortom: je moet helderheid bieden over de arbeidsvoorwaarden. Ook verplichte opleidingen (vanuit de CAO) moet je als werkgever vergoeden. De werknemer moet de opleiding betaald en tijdens werktijd te mogen volgen.

Onder deze wet valt ook de vrijheid voor werknemers om voor andere werkgevers te werken. Je mag een werknemer niet verbieden om elders te werken, alleen als er sprake is van belangenconflicten of ter bescherming van bedrijfsinformatie.

Wet betaald ouderschapsverlof

De nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof gaat in op 2 augustus 2022. Allebei de ouders van een kind kunnen vanaf dan minimaal één en maximaal negen weken betaald ouderschapsverlof opnemen. De werknemer hoeft niet alle betaalde verlofweken achter elkaar op te nemen, dit mag ook verspreid worden over verschillende periodes.