Tien Studenten HRM Avans starten onderzoek bij bedrijven in Uden en Landerd

Eigen Wijzer Maashorst heeft als missie om talent naar de regio toe te trekken en te ontwikkelen, ofwel te boeien en binden aan de regio. Eigen Wijzer wil dit bereiken door een bijdrage te leveren aan een aantrekkelijk werk- en leerklimaat in de regio en daarmee de lokale arbeidsmarkt en economie sterk te maken en houden.

In de regio Uden, Landerd en omgeving hebben veel kleine MKB-bedrijven weinig eigen HRM/L&D deskundigheid om hun bedrijven te helpen innoveren, bij de tijd te houden en om medewerkers aan zich te binden door mogelijkheden voor een leven lang leren & ontwikkelen. Een HRM/L & D studentenbureau zou een bijdrage kunnen leveren aan de kennisontwikkeling en aan het behoud van professionals in de regio.

HLO en de HRM-opleiding van Avans Hogeschool in Breda richten zich op een langere samenwerking waarbij studenten als junior adviseurs de regio ondersteunen met kennis en vaardigheden over HRM/Leren & Ontwikkelen.
In eerste instantie (ronde 1 september 2021) bouwen studenten van de HRM-opleiding in Breda (tweedejaars, ondersteund door derdejaars) een L & D studentenbureau op. In tweede instantie (ronde 2) zet een groep HRM-studenten het bureau op de kaart en ontwikkelt regionale (HR-)inbedding.
In derde instantie (nader te bepalen) wordt de samenwerking door een groep studenten verbreed naar Avans Hogeschool HRM Den Bosch en het Avans OndernemersCentrum.