Subsidie Provincie voor Hybride Leeromgeving Uden

Geplaatst op: 10 maart 2021

De Provincie Noord-Brabant heeft in samenwerking met gemeenten en de BOM (Brabantse OntwikkelingsMaatschappij) een investeringsagenda ontwikkeld voor herstel van de negatieve impact van Corona op het ondernemersklimaat. De Hybride Leeromgeving is een van de projecten die voor het programma is geselecteerd. Gemeente Uden ontvangt hiervoor een stimuleringssubsidie van € 100.000,00. Dit bedrag is vooral bedoeld om het ontwikkelproces van De Hybride Leeromgeving te versnellen.

Met behulp van de Actie- en investeringsagenda krijgt het project nu een mooie, extra impuls waardoor we het proces kunnen versnellen en verbreden.

Bundelen van krachten

De HLO is geselecteerd voor de ‘Actie- en Investeringsagenda Coronaherstel Brabant’, omdat het project al goed op dreef is én omdat het een mooi voorbeeld is van samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid. In de HLO bundelen deze drie partijen hun krachten door bijvoorbeeld samen een opleiding te ontwikkelen, een praktijklocatie in te richten en kennis en expertise met elkaar te delen. Het doel is een flexibel opleidingsaanbod ‘op maat’, dat bedrijven helpt om nieuwe medewerkers aan te trekken en bestaande (vooral jonge) mensen voor onze regio te behouden.

Waar wordt het geld voor gebruikt?

Het budget van de provincie is voor de ontwikkeling van De Hybride Leeromgeving en voor het ontwikkelen van open badges. Een open badge is een visueel, digitaal en betrouwbaar bewijs van een vaardigheid of competentie die je hebt verworven. Het zijn digitale certificaten of diploma’s

Wat houdt een open badge in?

  • Vrij en open: het is vrije software en een open technische standaard die elke organisatie kan gebruiken.
  • Overdraagbaar: je kunt badges vanuit meerdere bronnen in een e-portfolio verzamelen. 
  • Stapelbaar: badges kunnen op elkaar worden gebouwd en worden gestapeld (meer kleinere leiden tot een grotere badge).
  • Op bewijs gebaseerd: Elke badge bevat belangrijke onveranderlijke gegevens die in de badge zijn “vastgebakken” en die terugverwijzen naar de organisatie die ze heeft uitgegeven.
  • Bruikbaar in verschillende omgevingen: Zowel in het officiële onderwijs, als bij bedrijfsopleidingen, vrijwilligerswerk of voor welke manier van leren dan ook.

Waar kan je het voor gebruiken?

  • Erkenning te verkrijgen voor de dingen die je leert.
  • Erkenning te geven voor de dingen die u onderricht.
  • Vaardigheden, herkomst en echtheid ervan te verifiëren, en uw geverifieerde badges op het internet weer te geven.