Stichting Eigen Wijzer Maashorst en Maashorst Academy gaan samen verder.

Onlangs hebben de besturen van Eigen Wijzer Maashorst en Maashorst Academy besloten om samen te gaan. Voor mij als directeur van Stichting Eigen Wijzer een mooi moment om het stokje over te dragen aan Rob Jansen. Rob Jansen is samen met Marc van Lieshout, initiatiefnemer van Maashorst Academy. Rob zal voorlopig aanspreekpunt zijn.

Ruim 3 jaar geleden ben ik in opdracht van UOV de Kring en in samenwerking met een aantal betrokken bedrijven, onderwijs en gemeente Maashorst gestart met Eigen Wijzer Maashorst, toen nog de Hybride Leeromgeving Uden. Het doel was om het leerklimaat bij bedrijven te bevorderen en een brugfunctie te vormen tussen onderwijs en bedrijven in de gemeente. Na de omvorming van Hybride Leeromgeving in Eigen Wijzer Maashorst is ingezet op bewustwording van een ‘leven lang ontwikkelen’ en zijn vele initiatieven opgezet om kennis en ervaringen tussen bedrijven, overheid en onderwijs onderling uit te wisselen. 

Maashorst Academy heeft eenzelfde visie en missie. De activiteiten en ervaringen van Eigenwijzer Maashorst zullen dan ook naadloos aansluiten. Het versterken van de community en het gebruik van de vernieuwende digitale matchtool die Eigen Wijzer Maashorst beschikbaar stelde aan de bedrijven in de gemeente Maashorst zullen ook een belangrijk onderdeel zijn van de activiteiten van Maashorst Academy. 

Zij heeft als doel om werkgelegenheid te creëren, ontwikkelmogelijkheden te bieden en leerfaciliteiten beschikbaar te stellen voor iedereen die gemotiveerd is, ongeacht afkomst en verleden.

Als directeur van de Stichting Eigen Wijzer Maashorst kijk ik met enorm veel trots terug op hetgeen we, samen met talloze partners, hebben bereikt. Er zijn vele zaadjes geplant bij ondernemers die het belang van goed opgeleide medewerkers onderschrijven. Verder heb ik gemerkt in de vele gesprekken met ondernemers en HR-professionals, dat op velerlei wijze actie wordt ondernomen om het leerklimaat in de bedrijven op te zetten of uit te bouwen. 

Ik ben ervan overtuigd dat de aandacht die we met Eigen Wijzer Maashorst hebben gekregen, via Maashorst Academy blijft doorklinken in de ontwikkeling en groei van medewerkers, bij alle bedrijven in de gemeente Maashorst. Want daar gaat het om. Een toekomst waarin een leven lang leren en ontwikkelen centraal staat, bij bedrijven, in samenwerking met het onderwijs, en in een ondernemende gemeente.

Bij deze wil ik Maashorst Academy, mede namens het bestuur van Eigen Wijzer Maashorst, veel succes wensen.

En aan iedereen in het netwerk: “Het ga jullie goed, blijf leren en doe het Eigen Wijzer!”

Met dankbare groet,

Eigen Wijzer Maashorst

Marga Huijbregts