SBB voor samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven

Geplaatst op: 7 april 2021

Jeroen van Zuijlen van SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) is sinds kort aangesloten bij het netwerk van de Hybride Leeromgeving. Met deze toevoeging halen wij een stuk kennis in het netwerk om leren in de praktijkvorm te kunnen verbeteren.

Wat doet SSB

SBB is een landelijke organisatie die de samenwerking tussen bedrijfsleven en beroepsonderwijs vormgeeft. SBB werkt aan een optimale aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Zij stimuleren dat de kennis en vaardigheden worden opgedaan tijdens een opleiding die nodig zijn in de praktijk.

Het is de taak van SBB om leerbedrijven te erkennen en te begeleiden. Ze maken afspraken over wat de student moet weten en kunnen om bijvoorbeeld een mbo-diploma, een mbo-certificaat of een praktijkverklaring te behalen.

Unieke informatie over bedrijfsleven

SBB verzamelt ook unieke informatie over het beroepsonderwijs, arbeidsmarkt en stages en leerbanen. Zij leveren feiten en cijfers, zoals de kans op stage, leerbaan en werk of trends en ontwikkelingen in de sector. Tot slot adviseert SBB de minister van OCW over de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt. 

Subsidieregelingen

Op de site van SBB zijn ook financiële ondersteuningen over leren te vinden. Op dit moment kan gebruik gemaakt worden van de subsidieregeling NL Leert Door, voor ‘praktijkleren in het mbo’. Indien naar aanleiding hiervan interesse is, kun je als sector (wellicht als een ‘sectorale’ bedrijvenkring) hier een beroep op doen, tezamen met onderwijs.