Project Hogeschool Zuyd

Geplaatst op: 21 april 2021

Studenten helpen uw bedrijf met onderzoek naar leercultuur

De Hogeschool Zuyd doet bedrijven het aanbod om studenten onderzoek te laten doen naar gedragsverandering met betrekking tot leren en ontwikkelen. Dat is een mooi aanbod wat u als ondernemer kan helpen bij het ontwikkelen van een goede leercultuur binnen uw bedrijf. Voor de periode van week 17 tot week 26 zijn wij op zoek naar 4 bedrijven die ruimte en tijd vrij willen maken om de studenten van de hbo-opleiding Business onderzoek te laten doen naar de huidige leercultuur binnen uw bedrijf en verbeterkansen te identificeren en om te zetten in actie. De studenten zullen online en daar waar kan, fysiek werken. Wij vragen hiervoor uw medewerking voor een aantal interview momenten. Tevens stellen wij als Hybride Leeromgeving een onderwijskundig professional ter beschikking om de studenten te begeleiden en zo u als bedrijf te ontzorgen.

Start 

Week 17 op 28 april tussen 11.00 en 14.30 uur met een kick-off bijeenkomst
Duur: 9 weken, eindpresentatie in week 26

Vraagstelling

Voorstel onderzoeksvraag
1. Hoe krijgen we de mindset van bedrijven zo dat ze eigenaarschap nemen in de ontwikkeling van de Hybride Leeromgeving binnen hun bedrijf.
2. Hoe krijgen we de mindset van medewerkers zo dat ze eigenaarschap nemen voor hun eigen ontwikkeling.

Deelvragen
– Hoe is het georganiseerd binnen het bedrijf?
– Wat zijn de randvoorwaarden?
– Wat zijn de bevindingen van de studenten?
– Welke aanbevelingen geven zij?

In week 17 zal er een (online)aftrapbijeenkomst zijn waarin de opdrachtgever kort de organisatie introduceert en zijn (verander/leer) vraag aan de studenten voorlegt en studenten de gelegenheid hebben vragen te stellen. Een dergelijke bijeenkomst duurt in de regel ongeveer anderhalf uur. Verder is er in de opdracht gevende organisatie 1 persoon die als aanspreekpunt voor de studenten fungeert. Per groep studenten zal 1 contactpersoon aangewezen worden. Verdere betrokkenheid, communicatie en de eindpresentatie (in week 26) zullen plaatsvinden in overleg. Onder deze brief is een uitleg van de context van dit project te lezen.

Start van het project is

Nieuw in de aanpak is het aanstellen van een professioneel begeleider om het proces in goede banen te leiden. Vanuit de HLO als opdracht gevende organisatie zal Judith Bergevoet als begeleider van de studenten en aanspreekpunt voor de deelnemende bedrijven fungeren. Samen met haar is het mogelijk de verander/leervraag specifiek te formuleren voor uw bedrijf.

Het is een prachtige kans om in beeld te krijgen wat er voor uw bedrijf nodig is om stappen te kunnen zetten naar de mogelijke invoering van een hybride leeromgeving. Er zijn geen kosten aan verbonden, behalve een kleine tijdsinvestering ten gunste van de studenten en uw bedrijf.

Mochten er vragen zijn, kunt u vrijblijvend contact opnemen met Marga Huijbregts Schakelfunctionaris De `Hybride Leeromgeving of Judith Bergevoet, projectleider.

Hartelijke groet,

Marga Huijbregts (06 434 492 04) en Judith Bergevoet (06 208 698 47)