Plan van aanpak

Na de samenvatting en inleiding volgt een inhoudelijke context. Het canvas businessmodel geeft in 1 pagina overzichtelijk welke waarde propositie wij voorstaan, hoe we dat gaan organiseren en welke uitgaven en inkomsten en opbrengsten wij voorzien. In de stakeholders analyse onderscheiden we 3 cirkels. Daarna beschrijven we de planning voor 2020 en de KPI’s die we wenselijk en haalbaar achten. Concreet benoemen we de activiteiten voor 2020 evenals een beknopte toelichting op de marketing en promotie. Uiteraard mag een business case niet ontbreken. Na het dankwoord volgt een overzicht van 14 bijlagen. Deze bijlagen kunt u lezen in een separaat document.

Het plan van aanpak bestaat dus uit 2 documenten. Het plan van aanpak zelf en een document met bijlagen.