Ontwikkelingen met Vliegbasis Volkel en de HLO

Geplaatst op: 10 maart 2021

De Vliegbasis Volkel heeft een oproep gedaan in een eerdere update dat zij graag contacten met het bedrijfsleven van Uden/Landerd willen leggen via het netwerk van De Hybride Leeromgeving. En met succes. Zij hebben contact gelegd met Beter Bed en binnenkort is de eerste bijeenkomst “uitwisseling personeel” bij Wiltec met diverse bedrijven. In verband met corona is het aantal deelnemers per bijeenkomst beperkt. Wil je ook deelnemen aan het project “Uitwisseling personeel”? Je kan jezelf nog steeds aanmelden. Bij voldoende interesse komen er meerdere bijeenkomsten.

Nieuwe samenwerking HSG

Daarnaast is er een project gestart met HSG, Holland Security Group, een lokaal beveiligingsbedrijf. Het project werkt als volgt: Medewerkers van HSG nemen 30% onbetaald verlof op en worden voor deze 30% ingezet bij de Vliegbasis Volkel als reservist. Bij HSG is een voorlichting gehouden. Daar zijn 8 kandidaten uit gekomen. Van deze kandidaten zijn er 2 door de keuring in Amsterdam heen gekomen. Deze 2 mensen worden als reservist toegevoegd aan de GLR (Groep Luchtmacht Reserve). Zij gaan aan de slag bij het bewakingsteam van de Vliegbasis en krijgen een opleiding van defensie. De opleiding bestaat uit een algemene militaire opleiding en een vaktechnische opleiding. 

Dit is een win-win situatie voor alle partijen. HSG heeft op dit moment door Corona niet voldoende werk en deze mensen kunnen zo toch aan het werk blijven. Als in de toekomst het werk weer aantrekt dan heeft de Vliegbasis Volkel korporaals in dienst met een mbo 2 diploma beveiliging die kunnen instromen bij HSG.

Ook wil defensie graag mensen uit de participatie wet selecteren en heeft daar contact over met IBN.