Laat je stem horen, vul de ondernemersenquête in

Geplaatst op: 10 maart 2021

Deze enquête is een gezamenlijk initiatief van ondernemersverenigingen en vertegenwoordigingen in Noordoost-Brabant om te inventariseren hoe het met onze ondernemers gaat. Goed inzicht in de huidige en toekomstige situatie is cruciaal, zeker nu er extra middelen van de Rijksoverheid naar de arbeidsmarktregio komen. We willen voorkomen dat allerlei losse initiatieven ontstaan en pleiten voor een krachtig gezamenlijk optreden. Een hoge respons op deze enquête is daarvoor essentieel.

Alle input die we krijgen is waardevol. De gegevens zijn anoniem, tenzij je ervoor kiest om je contactgegevens in te vullen. Heb je nog vragen of opmerkingen? Deze kan je stellen via best@vnoncwbrabantzeeland.nl

Gezamenlijk initiatief van:

VNO-NCW Brabant Zeeland
AANtWERK/Talentvol
WSP NOB (Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant)
Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg
OIK (Osse Industriële Kring)
POM (Platform Ondernemend Meierijstad)
UOV De Kring (Udense Ondernemers Vereniging)