Intern opleidingsprogramma maakt ‘werk naar werk’ trajecten succesvol.

Bij veel branches zijn de arbeidstekorten nog altijd zeer actueel. Eén van de manieren om bij te dragen aan de oplossing is om medewerkers vanuit een andere baan te overtuigen om te solliciteren op een baan met een ander functieprofiel. Desnoods door er een opleiding aan te koppelen. Er zijn op dit moment in ons land veel laag betaalde banen, met een laag eisenpakket. Te denken valt aan banen binnen de logistiek, in de retail en binnen distributie. Het kenmerk van die banen? Hoge werkdruk, lage betaling. Binnen deze functiegroepen zijn tal van medewerkers actief die hun potentieel niet benutten. Die met een interne bedrijfsopleiding ook prima in staat zijn om een baan uit te voeren met meer toegevoegde waarde. Echter, dat slaagt alleen maar als er ook een goede interne opleiding beschikbaar is. De belangrijkste lessen voor een ‘werk naar werk’ traject zijn:

  • Analyseer wat nodig is en maak een actieplan.
  • Focus bij werving vanuit andere sectoren meer op vaardigheden en motivatie dan op diploma’s en ervaring.
  • Functiedifferentiatie kan helpen om laagdrempeliger op te leiden, waardoor medewerkers al sneller inzetbaar zijn.
  • Maatwerkopleidingen zijn belangrijk om het opleiden van zij-instromers goed af te stemmen op al bestaande en nog te ontwikkelen vaardigheden. Kijk goed of regels vanuit het verleden nog steeds relevant zijn en geen onnodige drempels opwerpen voor zij-instroom. Bijvoorbeeld: vooropleidingseisen vervangen door vereiste competenties.

Heb je vragen of hulp nodig bij het opzetten van een opleidingsplan?

Vraag het aan Marga Huijbregts van Eigen Wijzer Maashorst.