Implementatieplan door studenten voor matchingsplatform op Eigen Wijzer Maashorst.

Update 4 februari 2022:

De vierdejaars studenten Bedrijfskunde van de HAN, Mayke en Sharon, presenteerde in het Eigen Wijzer Journaal van 4 februari het implementatievoorstel voor de matchtool. Ze hebben diverse gesprekken gevoerd met de betrokken partners; ondernemers, onderwijs & overheid. Alle partijen geven aan dat de matchtool veel potentie heeft en Mayke en Sharon zijn dan ook tot vier adviezen gekomen in het implementatievoorstel;

 • Projectmanagement; de tool moet vooral gebruiksvriendelijk zijn, wellicht hulp aanbieden middel HR stagiair
 • Verdienmodel; om de matchtool te kunnen blijven verbeteren en uitbreiden is er een verdienmodel nodig. Het advies is om dit middels abonnementsvorm aan grote en middelgrote bedrijven in de gemeente aan te bieden.
 • Middelbare scholen; het advies is om de middelbare scholen aan te laten haken, een stagiair kan hier wederom ondersteuning in bieden. Denk aan hulp bij het kiezen van een vervolgopleiding of baan.
 • Politieke lobby; het is belangrijk om een achterban bij de gemeente te creëren. Noodzakelijk voor de blijvende ontwikkeling van het platform maar ook voor het ontvangen van eventuele subsidies voor het inclusief maken van de tool.

Mayke en Sharon, vierdejaars studenten bedrijfskunde van de HAN schreven een implementatieplan voor een matchingsplatform voor Eigen Wijzer Maashorst. Hoe pakten zij dat aan?

Regelmatig krijgt Eigen Wijzer Maashorst vragen van bedrijven of we kunnen helpen met zoeken naar talent. Talent in de vorm van nieuwe medewerkers, stagiaires en afstudeerders. Daarnaast is er een behoefte om onderling opleidingen en trainingen uit te wisselen.

Eigen Wijzer Maashorst is op zoek gegaan naar een mogelijkheid om een matchingsplatform op te zetten. We denken een goed platform te hebben gevonden. Mayke en Sharon hebben al een offerte uitgebracht en zijn bezig met het schrijven van een plan van aanpak.

Doelstelling

Het tussendoel is dat Eigen Wijzer Maashorst een platform kan bieden aan zijn klanten, die ervoor zorgt dat er matching ontstaat (doormiddel van een algoritme) tussen gemeente, scholen en bedrijven (Triple helix). Deze match vindt plaats op basis van diverse competenties. 

Het einddoel van Eigen Wijzer Maashorst is doormiddel van een matchingsplatform meer studenten/ leerlingen, werkzoekende, moeilijk bemiddelbare groepen, zij-instromers en bedrijven te binden aan de nieuwe gemeente Maashorst. 

Matching met het platform is mogelijk met:

 • Vacatures op basis van competenties
 • Klussen bijbaantjes vakantiebanen
 • Stages en opdrachten voor opleidingen
 • Opleidingen en trainingen van bedrijven; bedrijven bieden open plaatsen aan andere bedrijven of vragen andere bedrijven of zij een plek hebben voor een medewerker van henzelf.

De studenten hebben meegewerkt aan de volgende thema’s:

 • De eisen vanuit bestaande partners van Eigen Wijzer Maashorst naar boven krijgen met betrekking tot het platform 
 • Een overzicht van de eisen van de partners en de mogelijkheden binnen het platform
 • Een implementatieplan met richtlijnen voor het stapsgewijs inrichten van het platform 
 • Een voorstel voor een verdienmodel