Hoe een vitale en veilige werkomgeving bijdraagt aan een lager ziekteverzuim.

Het aantal ziekmeldingen is afgelopen jaar flink toegenomen. Volgens een grote landelijke verzekeraar is het aantal ziekmeldingen alleen al in de zomer toegenomen met bijna 25%, ten opzichte van een jaar eerder. Daarbij gaat het dan voornamelijk om kortdurend verzuim. Een vergelijking met de pre-corona periode laat een nog somberder beeld zien. Want dan blijkt de toename op ruim 75% te liggen. Een analyse naar de oorzaken leidt vooral naar het idee dat werknemers bij geringe klachten eerder aan de bel trekken. Wellicht vanuit het motief om andere collega’s op de werkvloer niet ‘aan te steken’.

Wat kun je als werkgever doen om je ziekteverzuim omlaag te brengen?

Flexibel ten aanzien van thuiswerken.

Het is natuurlijk goed als medewerkers zich verantwoordelijk voelen en liever thuis blijven om besmetting te voorkomen. Echter, een ziekmelding zou dan niet nodig hoeven zijn. De optie om thuis te werken is dan zeker ook een mogelijkheid. Als werkgever kun je daarom beter kiezen voor een flexibele opstelling ten aanzien van thuiswerken.

Creëer betrokkenheid.

Verder helpt het ook om aandacht te hebben voor de wensen van je medewerkers. Daarbij gaat het er niet alleen maar om dat je oog en oor hebt voor de noden van je medewerkers, maar dat je ook kunt aangeven hoe belangrijk de bijdrage van de medewerker is voor het bedrijf en welke verantwoordelijkheid daarbij past.

Geef aandacht aan gezondheid.

Als moderne werkgever kun je ook invloed uitoefenen op het fysieke gezondheidsaspect op de werkvloer. Dat begint met de juiste veiligheidsmaatregelen, maar gaat door tot in de bedrijfskantine met gezond voedsel en voldoende fruit. Of het stimuleren van een wandelingetje tussen de middag tot aan een abonnement voor de sportschool.

OPROEP!

Doe mee aan de expertgroep Arbeidsveiligheid- en Vitaliteit.

Wil je met gelijkgestemde ondernemers praten, ontdekken en delen op welke wijze je een vitalere en veiliger werkomgeving kunt realiseren? Meld je dan aan bij:

Marga Huijbregts van Eigen Wijzer Maashorst