Expertgroep Arbeidsveiligheid- en vitaliteit

Update 2 september 2022

Tijdens het 23e Eigen Wijzer Journaal op 2 september deden de docenten Mick van Klaveren en Vincent Verwaal (van de HRM opleiding aan Avans Hogeschool) een oproep aan de ondernemers in onze regio. Er staan namelijk enthousiaste 2e jaars studenten HRM klaar, die heel graag een onderneming of opdrachtgever willen helpen met vraagstukken op het gebied van vitaliteit van het personeel, of verzuim (al dan niet door werkdruk), doorstroming, employability etc.

Wil je ook aan de slag met vitaliteit, verzuim etc. en wil je daarbij ondersteund worden in het maken van een plan van aanpak door HRM studenten? Geef dan in een paar regels je opdracht aan ons door. Ook start de Expertgroep Vitaliteit weer. Interesse om mee te doen? Stuur ons dan een bericht!


Tijdens het laatste Journaal vertelden Judith Bergevoet dat de Expertgroep Vitaliteit binnenkort haar eerste bijeenkomst wil plannen. Hiervoor zijn ze nog op zoek naar bedrijven, organisaties die mee willen denken over de thema’s vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.

In de Expertgroep gaan we samen met andere ondernemers kennis en ervaring uitwisselen over de mentale en fysieke vitaliteit van zowel medewerkers als de onderneming zelf. We geven inspiratie over een leven lang ontwikkelen, over duurzame inzetbaarheid. Tevens aangesloten zijn de studenten HR en L&D van het Studentenbureau De Eigenwijzer, zij kunnen opdrachten op maat verzorgen. Zo hebben ze al o.a. de vitaliteitsscan ontwikkeld, dit alles onder begeleiding van Judith Bergevoet.

Je interesse voor de Expertgroep en welke thema’s voor jou van belang zijn kun je aangeven in onderstaand formulier!


Update 6 mei.

Tijdens het Eigen Wijzer Journaal van 6 mei gaven studenten Danique en Madelief van studentenbureau De Eigenwijzer een korte update over de Expertgroep Vitaliteit. Zijn hebben onder begeleiding van Judith Bergevoet en Marga Huijbregts een Vitaliteitsscan voor bedrijven ontwikkeld. Hiermee kunnen ze de bedrijfsvitaliteit van een organisatie in kaart brengen. Door binnen 5 dimensies op 10 stellingen te antwoorden -door verschillende groepen binnen de organisatie- krijgt men meer inzicht in de ervaringen, wensen en behoeften van de werknemers omtrent bedrijfsvitaliteit.

Voor de uitvoering van de verbeteringen die aan de hand van de scan naar boven komen hebben Danique en Madelief een handboek geschreven, die als leidraad kan dienen.

Benieuwd naar de vitaliteit van jouw organisatie? Wil je meer weten of meedoen met deze quickscan? Stuur een mail naar Marga of naar Judith en ze nemen snel contact op.


Update 4 maart.

Op 4 maart tijdens het Eigen Wijzer Journaal gaf Judith Bergevoet een update over de Expertgroep Vitaliteit. Sinds de corona pandemie is vitaliteit zeer actueel. Niet alleen vakbekwaamheid is (nog) voldoende om goed en prettig te kunnen presteren. De mentale en fysieke gezondheid is ook van belang om de balans bij je medewerkers optimaal te houden. Bij een goede balans is de medewerker intrinsiek gemotiveerd, enthousiaster en productiever. Zaak dus om die balans binnen je bedrijf en medewerkers te optimaliseren. Dit vraagt om vitaal leiderschap. Binnen de expertgroep heeft Judith een quickscan ontwikkeld die de hiaten in die ‘balans’ ontdekt. Een soortgelijke quickscan is er ook voor de individuele medewerker. In een arbeidsmarkt die zo onder spanning staat is het van onmetelijk belang om letterlijk je gehele bedrijf gezond te houden.

Wil je meer weten of meedoen met deze quickscan? Stuur een mail naar Marga of naar Judith en ze nemen snel contact op.


Update 4 februari.

Tijdens het Eigen Wijzer Journaal op 4 februari gaf Marga Huijbregts aan dat men de Expertgroep Arbeidsveiligheid- en vitaliteit te willen starten. Nu het het voorzichtig op lijkt dat de corona pandemie het einde nadert is het wellicht goed om de vitaliteit van je bedrijf, medewerkers eens onder de loep te nemen.

Doe je mee?

Heb je leuke, creatieve ideeën voor deze expertgroep, wil je graag je kennis delen met andere in dit thema? Of heb je interesse om mee te denken in deze expertgroep of als je op de hoogte gehouden wilt worden: Laat het ons weten!