Expertgroep Arbeidsmobiliteit

4e bijeenkomst op 3 februari 2022 bij Chain Logistics

Op 3 februari was Rob Jansen van Chain Logistics gastheer bij alweer de 4e bijeenkomst van deze expertgroep. Het is fijn om te zien dat door elkaar als ondernemers vaker te zien, het vertrouwen en dus de samenwerking groeit. Het doel is om samen te kijken naar kansen die zich voordoen, waar de ene ondernemer niet al het personeel aan het werk kan zetten, heeft de andere ondernemer op datzelfde moment een tekort aan personeel. Door vaker informatie met elkaar te delen komen zulke kansen sneller in het netwerk naar boven.

3e bijeenkomst op 25 november 2021 door Sidekix

Op 25 november 2021 was de 3e bijeenkomst van de expertgroep arbeidsmobiliteit. In verband met de coronamaatregelen betrof het een online sessie. Pierre Schreuder van Sidekix was gastheer. Omdat ook de rondleiding niet kon doorgaan liet Pierre een bedrijfsfilm van Sidekix zien.

Korte terugblik op 1e en 2e bijeenkomst

De eerste en tweede bijeenkomst werden georganiseerd bij Wiltec. Tijdens de eerste bijeenkomst zijn we vooral gaan verkennen wat we met een expertgroep arbeidsmobiliteit zouden willen bereiken. Het gesprek richtte zich met name op het thema uitwisselen van personeel en de conclusie was dat het belangrijk is om elkaar eerst te leren kennen en te vertrouwen. De afspraak werd gemaakt om de tweede bijeenkomst ook bij Wiltec te organiseren met een rondleiding aansluitend. 

Behoefte vanuit de bedrijven

De interesse in het thema is groot. Helaas kon niet iedereen aansluiten. Het verslag gaat naar alle geïnteresseerden, en daar kan op gereageerd worden. Zo kan iedereen betrokken blijven.

Speerpuntenplan

Als doel hebben we gesteld om binnen een aantal sessies te komen tot een speerpuntenplan en dit te delen met netwerk.

  • Speerpuntplan met bijvoorbeeld 3 stappen (richting onderwijs, overheid en/of andere bedrijven)
  • Wat zijn de grootste uitdagingen?
  • Wat zijn de grootste kansen of bedreigingen? Wat zie je op je afkomen?

Verschillende vormen van mobiliteit

We hebben geconstateerd tijdens de bijeenkomst dat we verschillende beelden hebben bij arbeidsmobiliteit:

  • Collegiaal in- en uitlenen; tijdelijk opvangen van pieken bij het ene bedrijf d.m.v. “overschot” bij ander bedrijf of bedrijven.
  • Tweede spoor: herplaatsen van personeel bij con-collega’s ivm re-integratie en outplacement.
  • Van werk naar werk trajecten.
  • Ervaring opdoen bij andere bedrijven in het kader van carrièreplanning 
  • Arbeidsmigranten; als er goede huisvesting is, zijn er genoeg arbeidsmigranten

Voor een aantal van deze vormen van arbeidsmobiliteit kun je terecht bij partners zoals IBN, WSP en het RMT (Regionaal Mobiliteits Team) 

Er is al veel kennis en ervaring

Lokaal is er veel winst te behalen met arbeidsmobiliteit doordat personeel voor de lokale bedrijven behouden blijft. Besproken zijn ook de keerzijdes, zoals lastige (arbeids)juridische aspecten. Bijvoorbeeld wie is aansprakelijk in geval van ziekte of ongeval? Het grote voordeel van een expertgroep, er is al veel ervaring aanwezig met zowel de praktische- als de juridische kant van het in- en uitlenen van personeel.  

In aanloop naar de volgende sessie wordt een kort plan gemaakt:

  • Hoe we kennis en ervaring zichtbaar gaan maken voor een bredere groep bedrijven.
  • Met goede voorbeelden zijn die een structurele oplossing bieden. 

In ieder geval waren de deelnemers het erover eens dat het begint met elkaar en elkaars bedrijf te leren kennen. Om personeel uit te wisselen is elkaar kennen en vertrouwen belangrijk. Dat gaan we organiseren door aan de sessies een bedrijfsbezoek te koppelen. Helaas kon het bedrijfsbezoek bij Sidekix ivm de coronamaatregelen nu niet doorgaan, dus dat halen we volgend jaar in!

Mooie bijvangst is de oproep om gezamenlijk goede huisvesting te regelen voor de arbeidsmigranten, die werd opgepakt door UOV de Kring. UOV gaat samen met een aantal ondernemers met de gemeente in gesprek wat hierin mogelijkheden zijn.

De onderlinge in- en uitleen van personeel lijkt veelal plaats te vinden tussen grote bedrijven. Daarom werd oproep gedaan om na te denken hoe kleine bedrijven hiervan kunnen meeprofiteren. 

Doe je mee?

Dus bij deze oproep voor zowel grote als kleine bedrijven: als je interesse hebt om mee te denken in deze expertgroep of als je op de hoogte gehouden wilt worden: Laat het ons weten!