Economische analyse gemeente Maashorst

Geplaatst op: 10 mei 2021

De gemeente Uden en Landerd gaan samen naar één gemeente, gemeente Maashorst. Ter voorbereiding zijn er een 5-tal visie groepen opgestart, daarvan is economische visie er een van.

Om te komen tot een economische visie leggen we een gedegen basis – economische analyse – die we bouwstenen noemen. Die analyse die we gaan maken is een SWOT-analyse. Hierin worden de zwakten, sterkten, kansen en bedreigingen opgenomen.

Het definitieve rapport is per half juni beschikbaar, we schatten in dat het voor degenen die betrokken zijn bij de HLO al veel waardevolle informatie bevat. De visiegroep economie gaat op basis van de bouwstenen een visie tot stand brengen.

Heb je vragen? Stuur gerust een bericht naar Ron Crone (Adviseur bestuur UOV De Kring)