De Week van Lezen en Schrijven

Van 6 t/m 12 september 2021 is het de Week van Lezen en Schrijven. Tijdens deze week besteden we extra aandacht aan het belang van lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Het DigiTaalhuis Maashorst i.o. en partnerorganisaties zetten het belang van basisvaardigheden in deze week extra op de agenda. Juist tijdens deze coronapandemie zien we hoe belangrijk het is aandacht te hebben voor basisvaardigheden en duidelijke communicatie. Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven en digitale vaardigheden zijn extra kwetsbaar.

Ondertekening convenant

Woensdag 8 september tekenen alle betrokken partners een convenant. Met het ondertekenen van dit convenant bekrachtigen zij hun inzet en samenwerking om laaggeletterdheid te bestrijden en de zelfredzaamheid van volwassenen te vergroten.

DigiTaalhuis

Het DigiTaalhuis is een samenwerking tussen de gemeente Landerd en Uden, de bibliotheken, Vluchtelingenwerk, Ons Welzijn, Capabel Taal, Vrouwen Samen en de Stichting Lezen en Schrijven. Het DigiTaalhuis is gevestigd in Bibliotheek Uden. Landerd heeft Digitaalpunten in de bibliotheken van Schaijk en Zeeland. Hier kun je terecht voor informatie en advies over de mogelijkheden tot het volgen van cursussen.

Start van taalgroepen

Verder starten die week in de bibliotheken in Uden en Landerd diverse taaloefengroepen en digitale vaardigheidscursussen zoals Klik en Tik en Digisterker. Heb je interesse in een van de cursussen, kom langs in de bibliotheek of bel met Yvonne de Groot van de Bibliotheek, 0413-263101. De Taalgroepen van Ons Welzijn in Wijkcentrum De Balans en van de EVA taalgroep voor vrouwen in de Nieuwe Pit starten weer vanaf 6 september. Meedoen is gratis en aanmelden is mogelijk bij Willeke van der Heijden (Ons Welzijn, 06-14342948) en Ans van den Broek (EVA Taalgroep, 06-23552279).

Virtual Reality in bibliotheken

In de bibliotheken van Landerd en Uden kun je in de Week van Lezen en Schrijven met een virtualrealitybril ervaren hoe anders een dag eruit ziet als je laaggeletterd bent. Dagelijkse taken kunnen ineens heel ingewikkeld worden. Je plaatst je mobiele telefoon in een kartonnen VR-bril en er ontstaat een echte VR-beleving.

Taalontwikkeling vluchtelingen

Vluchtelingenwerk Uden start in september met het project Spel aan Huis. Vrijwilligers bezoeken gezinnen die zij begeleiden bij de spelontwikkeling van kinderen. Naast spelstimulering van kinderen biedt het programma ook mogelijkheden voor gezinsondersteuning en toeleiding van ouders en kinderen naar voorzieningen in de wijk. Meer informatie: Saskia van Heumen, teamleider Vluchtelingenwerk, 0413-269037.

Versterken taalvaardigheid ouders en kinderen

Bibliotheek Uden en Ons Welzijn starten in het najaar, in samenwerking met Basisschool Het Speleon en Kanteel Kinderopvang met de gratis cursus Voor jou en je kind! Deze cursus voor ouders van jonge kinderen, bestaat uit 12 bijeenkomsten en wordt gegeven in begrijpelijke taal. Doel is het versterken van de taalvaardigheid van ouders en daarmee van het hele gezin. Meer informatie : Lenneke Maas, Basisschool Het Speleon (0413-332337) en Ingrid de Krieger, Kanteel Kinderopvang (06-46056423 ).

Vragen? U kunt meer informatie opvragen bij Yvonne de Groot, DigiTaalhuis Maashorst i.o. Bibliotheek Uden. Telefoonnummer 0413 26 31 01.