Bedrijfsleven, onderwijs en gemeente slaan handen ineen

Onderzoek naar nieuwe vorm van onderwijs 

Udense ondernemers, ROC De Leijgraaf, het Udens College en de gemeente Uden gaan samen werken aan de ontwikkeling van een zogenaamde Hybride Leeromgeving Uden. Doel hiervan is het bieden van gepaste opleidingen die goed geschoolde werknemers voor het Udense bedrijfsleven leveren.

Wethouder Van Heeswijk licht toe: “Op de huidige arbeidsmarkt kampen ondernemers met een tekort aan met name praktisch opgeleide medewerkers, bijvoorbeeld in de techniek. Met het vertrek van de laatste beroepsopleiding in Uden hebben we ons gezamenlijk ingespannen om andere vormen van beroepsonderwijs te onderzoeken en organiseren. Want goed geschoolde werknemers zijn een belangrijke factor voor onze lokale economie. Ik geef deze vorm van onderwijs een goede kans. Vooral ook omdat onderwijs, organisaties en overheid samen optrekken om dit probleem aan te pakken.”

Onderzoek naar behoefte bij bedrijfsleven

UOV de Kring is namens de Udense ondernemers trekker van het plan en heeft om een financiële bijdrage gevraagd voor uitwerking ervan. De gemeente gaat daarmee akkoord, waarna nu de eerste vervolgstap is het achterhalen van de behoefte bij bedrijven. Op dinsdag 22 oktober is er een bijeenkomst waar een groep initiatiefnemers hun ideeën toetst bij andere ondernemers. Van daaruit bekijken de samenwerkende partijen of er opleidingen gevormd kunnen worden die aansluiten op de behoefte van bedrijven. Als dit lukt, is de Hybride Leeromgeving Uden waarschijnlijk vanaf 2020 een feit.

Hybride Leeromgeving?

In een Hybride Leeromgeving kunnen bedrijven, onderwijs en deelnemers elkaar direct vinden in combinaties van leren en werken op maat.


Persbericht: Gemeente Uden