Arbeidsmarkt eco-systeem voor regio Maashorst

In het Eigen Wijzer Journaal van 1 april vertelde Yves Feijen van 8Vance over De Communitytool. Deze tool maakt het mogelijk om een arbeidsmarkt-ecosysteem te creëren met en voor lokale bedrijven, overheid en inwoners in gemeente Maashorst. De tool bestaat uit een carriere-app voor talenten en een webapplicatie voor bedrijven.

Deze Communitytool zal o.a.:

  • transparantie creëren, onvermoede matches maken
  • matchen met opleidingen
  • instroom naar- en doorstroom in- de regio organiseren
  • matchen op skills, competenties en voorkeuren
  • bronnen met talent ontsluiten
  • intermediairs aansluiten

Onbenut arbeidspotentieel en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in beeld krijgen zoals o.a.:

  • uitkeringsgerechtigden
  • grensoverschrijdend matchen
  • mensen die al een tijdje niet meer in het arbeidsproces meedraaien om welke reden dan ook

Hiermee kunnen we de verborgen talenten in onze regio ontdekken, het potentieel zien en ontwikkelen, en mobiliteit faciliteren. Vooral voor dit laatste is onderling vertrouwen tussen de bedrijven noodzakelijk immers de personeelsplanning gaat over de grenzen van bedrijf, branche en industrietakken heen.

Wi je meer weten over De Communitytool en wat het voor jou zou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op!